Laboratorium

Posiadamy własne nowoczesne laboratorium testowe i zespół wykwalifikowanych fachowców.
+
+
+
+
+
SYMATIC [symætic] - Doświadczony partner w zakresie projektowania
oraz wykonawstwa urządzeń i maszyn przemysłowych.
symatic

Dlaczego warto postawić na automatyzacje?

 • Minimalizacja Przestojów
  • Zmiany istniejących systemów sterujących zmniejszające czas nieplanowanych postojów
  • Wzrost przewidywalności i zapobieganie usterkom w trakcie produkcji
  • Zmniejszenie ilości awarii poprzez znalezienie potencjalnych usterek komponentów
  • Rozpoznanie i wskazanie miejsca usterki w maszynach
 • Poprawa Jakości
  • Zarządzanie przekształcającą się produkcją i związaną z tym konwersją danych
  • Realizacja w czasie rzeczywistym testów produkcyjnych pod kątem produktów oraz sprzętu produkcyjnego
  • Kierowanie obrotem materiałów, produktów i odpadów
  • Identyfikacja uszkodzonych produktów
 • Wzrost produktywności
  • Zwiększenie wydajności, zwiększenie tempa produkcji, minimalizacja strat oraz redukcja błędów
  • Uproszczenie procesów produkcyjnych oraz redukcja czasu kalibracji i nastaw maszyn
  • Redukcja czasu cyklu pracy
  • Optymalizacja oraz realizowanie przewidywalnej produkcji
  • Poprawa ergonomii oraz sposobu wykorzystywania maszyn
 • Poprawa bezpieczeństwa
  • Zwiększenie bezpieczeństwa operatorów
  • Ulepszona kontrola systemu oraz jego integralność i bezpieczeństwo
  • Izolacja stref niebezpiecznych, instalacja efektywnych zabezpieczeń zarówno mechanicznych jak i z poziomu sterowania
 • Zmniejszenie kosztów energetycznych
  • Redukcja konsumpcji energetycznej
  • Monitorowanie zużycia energii w sposób dokładniejszy i bardziej precyzyjny
  • Zapewnienie równowagi systemów dystrybucyjnych

Symatic sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 8/7,
budynek L1 (Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny)

tel: + 48 89 533 46 59

 • Projektowanie, budowa, serwis i utrzymanie linii produkcyjnych, sterowania maszyn przemysłowych.
  Systemy automatyki sterowania maszyn i instalacji technologicznych w oparciu o sterowniki PLC;
  Serwis oraz modernizacją maszyn przemysłowych, migracje i modernizacje systemów sterowania, tworzenie aplikacji sterujących;
  Integracja różnych systemów:
  · Z uwagi na funkcjonalność - systemów wizyjnych, kontroli przepływu itp.;
  · Z uwagi na producentów - AB, Siemens, Schneider itd.;
  · Systemy wizualizacji z użyciem paneli operatorskich i stacji komputerowych.
  Naprawa urządzeń renomowanych marek (falowniki, zasilacze, panele operatorskie), usługi serwisowe z zakresu automatyki, systemów sterowania.;
  Opracowanie i realizacja zleceń nietypowych.
 • Sterowanie z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, które zastępują stare systemy obejmujące:
  modernizację sterowania starych maszyn;
  modernizację systemów bezpieczeństwa;
  wymianę układu sterowania;
  wymianę układów napędowych;
  wymianę pulpitów operatorskich;
  wymianę, renowację lub naprawę zużytych części mechanicznych;
  modernizację aparatury kontrolno - pomiarowej.
 • Projekt, wykonanie i montaż instalacji elektrycznych, głównie przemysłowych, zabudowa rozdzielnic N/N oraz pomiary odbiorcze i okresowe:
  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania;
  pomiary rezystancji izolacji obwodów;
  pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji;
  badanie wyłączników instalacyjnych;
 • Odnawianie i kompletacja starej lub zniszczonej dokumentacji. W przypadku braku jakiejkolwiek dokumentacji wykonanie od podstaw.
Certyfikat ZŁOTY PŁATNIK 2017 dla SYMATIC
Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że Symatic Sp. z o.o. znalazła się w elitarnym gronie wiarygodnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2017 roku...