Projekt

 

Przedsiębiorstwo SYMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu pn. Zlecenie usługi B+R w kierunku udoskonalenia urządzenia BSTV – systemu pozycjonowania i badania jakości opon w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem realizacji projektu jest uzyskanie wyników zrealizowanej usługi B+R pozwalających na wdrożenie do oferty ulepszonego urządzenia BSTV do pozycjonowania i kontroli opon. Najważniejszym rezultatem zrealizowanej usługi badawczej będzie uzyskanie przetestowanej wersji demonstracyjnej urządzenia, weryfikującej przyjęte założenia oraz rozwiązującej kwestie problematyczne związane z aspektem warstwy sprzętowej i oprogramowania.

 

Wartość projektu: 483 390,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 334 050,00 PLN