Traceability

Rozwiązania logistyczno – magazynowe. Logistyka i magazynowanie są jednymi z podstawowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Dynamiczne zmieniający się rynek, rosnąca konkurencja, customizacja portfela zamówień, zmiany związane z wewnętrznymi potrzebami przedsiębiorstwa

to tylko nieliczne z aspektów, które wymuszają konieczność wykonywania szybkich, efektywnych działań, decydujących w konsekwencji o poziomie dostosowania przedsiębiorstwa.

Pomagamy naszym klientom w usprawnianiu procesów magazynowych poprzez:

  • minimalizowanie ilości towarów zalegających na magazynach – minimalizowanie zjawiska zamrażania kapitału,
  • polepszenie wydajności przepływu i wykorzystania towarów wewnątrz przedsiębiorstwa, m.in. dzięki technikom typu Traceability,
  • możliwość realizowania dostaw towaru lub półproduktów w systemie Just-in-time.

Ideą traceability jest automatyczne monitorowanie półwyrobów i wyrobów na każdym etapie produkcji. Cyfryzacja danych o przebiegu produkcji zwiększa kontrolę nad procesami i operacjami technologicznymi.

Zadzwoń - +48 89 533 46 59 lub napisz do nas biuro@symatic.pl

Skontaktuj się z nami: