Nazwa pliku Data Rozmiar
Zapytanie Ofertowe 17.10.2017 36 KB
Wzór umowy 17.10.2017 306 KB
Formularz oferty 17.10.2017 41 KB

 

W ramach projektu „Poprawa konkurencyjności firmy Symatic sp. z o.o. poprzez wdrożenie sytemu informatycznego” wybrano wykonawcę :
Technicomm Jarosław Jastrzębowski
ul. Kolejowa 5/8, 11-015 Olsztynek