Wizja maszynowa

Wizja maszynowa to zdolność komputera do postrzegania otoczenia. Jedna lub więcej kamer wideo jest używanych z konwersją analogowo-cyfrową i cyfrowym przetwarzaniem sygnału.

Dane obrazu są przesyłane do komputera lub kontrolera robota.

Condition Monitoring

Condition Monitoring to proces polegający na badaniu kondycji maszyn w toku ich eksploatacji.
Celem jest wykrywanie anomalii poprzez wykrywanie zmian w trendach pracy urządzeń.

Trace Ability

Rozwiązania logistyczno – magazynowe
Logistyka i magazynowanie są jednymi z podstawowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw.

Estymacja online
Chcesz zgłosić projekt do wyceny, skorzystaj z szybkiej drogi jaką jest estymacja online