Pomiary odbiorcze i  okresowe:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania;
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów;
  • pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji;
  • badanie wyłączników instalacyjnych;