Sterowania z zastosowaniem  innowacyjnych rozwiązań, które zastępują stare systemy obejmujące:

  • modernizację sterowania starych maszyn;
  • modernizację systemów bezpieczeństwa;
  • wymianę układu sterowania;
  • wymianę układów napędowych;
  • wymianę pulpitów operatorskich;
  • wymianę, renowację lub naprawę zużytych części mechanicznych;
  • modernizację aparatury kontrolno - pomiarowej.